Ro og stressmestring

med mindfulness

6 ukers onlinekurs

 • Sliter du med konsentrasjon og fokus?
 • Blir du lett frustrert og utålmodig slik at det er vanskelig å få gjort det du skal?
 • Strever du med å være tilstede i relasjoner?
 • Ønsker du å takle stress og tankekjør på en bedre måte?

Bli med på 6-ukers onlinekurs og kom i gang med mindfulness.

Fordelene med å ta dette kurset

 • Du får innsikt i mindfulness/ oppmerksomhetstrening
 • Du lærer å bruke enkle mindfulnessøvelser i hverdagen slik at du trener opp evnen til å regulere tanker og følelser og dermed leder deg selv bedre.
 • Du blir mer bevisst på dine stressreaksjoner slik at du utvider handlingsrommet for å takle utfordringer.
 • Du lærer hvordan du kan forholde deg til kritiske tanker slik at du blir mer vennlig med deg selv og lettere kan finne ro.
 • Du lærer betydningen av aksept, slik at du kan være roligere i møte med ubehagelige følelser og få mer selvmedfølelse.
 • Du lærer betydningen av å "gire ned" og ta mikropauser slik at du trener "avknappen", lettere kan slappe av og lade batteriene
 • Gjennom kurset får du prøve forskjellige øvelser og teknikker, og erfare hva som passer for deg. 
 • Kurset er et grunnkurs og passer for deg som er nybegynner eller som har øvd litt på mindfulness fra før.

 

Praktiske detaljer

 • 6 kurskvelder som gjennomføres online
 • Oppstart tirsdag 1. juni kl 19.00-20.30. Deretter hver tirsdag samme tid: 8., 15., 22., 29. juni og 6. juli.
 • Du får tilgang til en kursportal med opptak av undervisningen og lydfiler med øvelser. Lydfilene kan du laste ned. 
 • På hver kurskveld er det siste kvarteret satt av til spørsmål. Du kan også sende spørsmål på e-post mellom samlingene som jeg besvarer på kurset.
 • Mellom kurskveldene gjør du dine egne erfaringer med øvelser
 • Hvis du vil kan du bestille coachingsamtaler for å jobbe med dine utfordringer og få økt klarhet. Her er det du som bestemmer tema ut fra din situasjon.  

Bonus:

 • En gratis oppstartssamtale med meg om dine utfordringer og hva du ønsker for deg selv, hvis du melder deg på i dag. 

 

 • Begrenset antall plasser.

Hei, jeg er

Anne Grethe Brandtzæg

Jeg holder dette kurset fordi mindfulness, også kalt oppmerksomhetstrening og oppmerksomt nærvær, er en metode som jeg og mange andre har erfart at har mange fordeler. Forskning viser at selv korte øvelser har effekt når de gjøres jevnlig og over tid.

 

Det gjorde en stor forskjell for meg da jeg lærte hvordan jeg kunne forholde meg til tanker og følelser. Jeg fikk erfare hva uttrykket "du er ikke dine tanker" betyr i praksis. Det gir en stor frihet å kunne oppøve en betraktende avstand til egne tanker og stressreaksjoner, slik at vi kan stoppe opp og velge en klokere respons. Og at følelser endrer seg når vi aksepterer dem.

 

I mindfulness øver vi på noen grunnleggende  holdninger. Et eksempel er å møte oss selv med en anerkjennende og vennlig holdning i stedet for å dømme og kritisere oss selv.

Bli med på kurs og lær verktøy og øvelser slik at du får mer ro, fokus og tilfredshet i hverdagen. 

 

6 moduler

Modul 1

Mindfulness/ Oppmerksomhetstrening

Du får kunnskap om mindfulness, hvordan du kan øve og betydningen av å ha en intensjon. 

Vi gjør øvelsen "lande her og nå". Du får hjelp til å planlegge øvelser i din hverdag. 


Modul 2

Stressreaksjoner

Automatiske stressreaksjoner og bevisste responser. De 7 grunnholdningene i mindfulness som guider oss i prosessen.  

 

Modul 3

Tanker

Hvordan forholde oss til stressende/kritiske tanker? Vi utforsker en måte å jobbe med tanker på slik at de har mindre tak på oss i hverdagen. 

Modul 4

Positive følelser

Hvordan kan vi styrke oss selv og få kontakt med positive følelser? Hjerte- og visualiseringsøvelser.

 

Modul 5

Ubehagelige følelser og selvmedfølelse
Hvordan forholde oss til ubehagelige følelser og følelser som er vanskelige å tolerere? Hvordan øve på selvmedfølelse?

 

Modul 6

Relasjoner. Veien videre
Hvordan lettere holde kontakten med oss selv i relasjoner? Vi ser på en måte å formidle følelser, behov og ønsker på. 

Veien videre.

Dette sier noen av mine kursdeltakere

Bedre håndtering av stress, bevisstgjøring, mindre uro

Jeg er veldig fornøyd med å ha fått konkrete verktøy som kan tas i bruk nesten når som helst og hvor som helst.

Bevisstgjøring på hva oppmerksomt nærvær er for meg, og hvordan bruke det i møte med mennesker. En kilde til å få energi.

Øvelsene gir pusterom, får meg til å slappe av, ikke stresse så mye, til å se andre løsninger.

Har gjort meg til et bedre menneske, både profesjonelt som lærer, men også, og kanskje aller viktigst, en mer anerkjennende og tilstedeværende forelder.

Det er godt for meg. Mer overskudd og klarer å glede meg mer i hverdagen.

Kurspris


 • 6 ukers online kurs med 6 kurskvelder og 6 lydfiler med øvelser kr 3.500,-
 • 2 coachingsamtaler a 50 minutter kr 2.200,- (valgfritt)
 • Bonus: 1 gratis veiledningssamtale med meg hvis du melder deg på i dag.

ALTERNATIV 1:

6 kurskvelder kr 3.500,-

ALTERNATIV 2:
6 kurskvelder og 2 samtaler kr 5.700,-

Om kurslederen

Hei, jeg heter Anne Grethe Brandtzæg

 

Jeg har en stor interesse for hvordan vi formes som mennesker, og hvordan vi kan utvikle oss. Vi har alle  iboende impulser for heling og vekst. Det er en stor inspirasjon for meg å få bidra til at mennesker utvikler seg og sin livskvalitet.

Min profesjonelle bakgrunn er sertifisert mindfullnesslærer fra NTNU og IMA i det forskningsbaserte programmet MindfulnessBased StressReduction. Jeg har også gjennomført mange kurs med ulike meditasjonstreninger og personlig utvikling.

 

Jeg er sertifisert NARM- psykoterapeut og coach, og har mange års erfaring med individuelle samtaler. Jeg har også erfaring med HR, ledelse, prosjektarbeid, og mindfulnesskurs i bedrifter.

 

De siste 10 årene har jeg utviklet og holdt kurs i mindfulness/oppmerksomt nærvær, empati og relasjonskompetanse for pedagoger, ledere, IT-konsulenter og helsepersonell mfl. 

 

Du er hjertelig velkommen til å bli med på kurset. Husk å registrere deg nå for å sikre deg plass!